بیمارستان دریایی

گاه نوشت های یک پزشک

بیمارستان دریایی

گاه نوشت های یک پزشک

۷ مطلب در آبان ۱۳۹۶ ثبت شده است

  • ۱
  • ۰

حضرتِ پدر...

حضرتِ پدر... با یک دستِ سالمش مواظب خانم هاست.. چقدر حس احترام  و محبت پدرانه در این عکس هست..

  • دکتر یونس